Szerző jog.

Minden szerzői jogunkat fenntartjuk a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.törvény alapján!

A www.mindenamibushcraft.hu honlapon megjelenő minden tartalom, így a tájékoztatók, leírások, cikkek, a képek, a honlap grafikája vagy bármely más egyéni, eredeti megoldásunk szerzői MAB (a továbbiakban: “MAB”) a fenti törvényben és a Ptk-ban megfogalmazott szerzői jogi oltalom alatt áll.

Az oldalainkon olvasható művek szerzői a művekben olvasható eltérő rendelkezések hiányában műveik többszörözését az alábbiak szerint engedélyezik: elérési út (link) bemásolásával az eredeti, hiánytalan és módosítás nélküli tartalmat külön engedély nélkül. Minden más esetben kifejezett írásbeli hozzájárulás szükséges a felhasználáshoz.

Tilos a fenti műveinkről bármely technikai módszerrel bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása az írásbeli előzetes hozzájárulásunk nélkül.

Ez a tilalom nem érinti a szabad felhasználási eseteket, amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség, illetve az oldalon megjelölt „tudásanyagokat”, amelyek külön engedély nélkül, ingyenesen letölthetők magáncélra, de az üzletszerű terjesztés nem megengedett. Az ingyenesen rendelkezésre bocsátott „tudásanyagok” terjesztése kártérítési eljárást von maga után.

Irodánk tartalmi elemenként, fényképenként 100.000,-Ft – 100.000,-Ft kártérítést tart igényt, amennyiben az oldalról jogtalan másolás, többszörözés vagy bármi jogsértés történik!